ID-märkningskurs för hund och katt

ID-märkningskurs för hund, katt & kanin

ID-Märkningskurs för hund, katt och Kanin


Id märkning för hund, katt & kanin är en kurs där du kan lära sig att id märka hund, katt och kanin genom chipmärkning.
Kursen är indelad i en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen gör du hemma online via en plattform. Den praktiska delen är obligatorisk för att kunna bli godkänd och den görs på deltagarens arbetsplats med momentlista


Kursen är totalt ca en dag på ca 8 timmar sammanslaget med teori samt praktisk del.Med Bångs djurvårds kurs får du både den teoretiska och den praktiska delen för att få full kompetens för att ID-märka hund, katt och kanin enligt JBV regler.INNEHÅLL


Id märkning
Lagar och förordningar
Injektionsteknik och komplikationer
Produktinformation
Djurägarkommunikation
Register och registrering
Praktiska moment/Momentlista
Teoretiskt prov online


Teoretiska delen:
Den teoretiska delen görs online via en onlineplattform där du
har tillgång tillgång till videomaterialet och kan pausa samt
genomföra delar av kursen hur många gånger du vill under

den tidsperiod som du har tillgång till kursen

Det teoretiska materialet har du tillgång till under 3 månader från den praktiska dagen, du läggs till i Onlineplattformen senast 1 vecka innan praktiskt dag.


Innehållet i den teoretiska delen följer de krav som JBV

kräver att kursen måste innehålla


Praktiska moment:

Deltagarna behöver utföra praktiska moment för att kunna bli godkänd på kursen.

De praktiska momenten utförs på deltagarens arbetsplats med momentlista.


Krav för att gå kursen är att man är utbildad djurvårdare nivå 2


Prov:

Efter att eleven gått igeom allt teoretiskt material (videofilmer), samt genomfört de praktiska momenten med antigen en praktisk dag eller gjort momentlista kan det teoretiska provet göras under tidsperioden som kursen är öppen för deltagaren. Provet görs online när deltagaren själv vill och intyg skickas därefter till deltagaren när provet är godkänt.

NÄSTA KURS


Startar ONLINE på begäran


PRIS: 4500 kr (3600 kr ex moms)


KRAV: Utbildad Djurvårdare nivå 2 


Praktiska moment utförs på deltagarens arbetsplats med momentlista


ONLINEPLATTFORM:


All teoretisk del av kursen sker via onlineplattform


Det teoretiska materialet skickas ut via Onlineplattformen senast 1 vecka innan den praktiska kursdagen och är tillgängligt för eleven i 3 månader efter den praktiska kursdagen.


För anmälan klicka på länken nedan!