Boknings och Avbokningsregler

BOKNINGS OCH AVBOKNINGSREGLER:

Betalningsskyldighet
Om du avbryter en utbildning på grund av sjukdom/skada styrkt med läkarintyg återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats, dock med avdrag för Bångs djurvårds eventuella kostnader.

Anmälan
Din anmälan är bindande, men den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i "Lag om distansavtal". Vi följer konsumentlagstiftningen. Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan.

Ångerrätt
Din anmälan är bindande, men den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i "Lag om distansavtal".
Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt inom 14 dagar efter det att du fått bekräftelse på din utbildning genom att använda Konsumentverkets standardformulär.
Avbokar du din utbildning enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela avgiften.
Om du startat utbildningen har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Förbindelse
En anmälan till kurs/utbildning räknas som bekräftelse av villkoren. Anmälan betyder därmed att kund har läst och accepterat de allmänna villkoren.
Bångs djurvård förbehåller sig rätten att ändra utbildningsdatum samt ställa in planerade utbildningar pga. ex lågt deltagarantal. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas om deltagaren inte kan gå på det nya ersättningsdatumet. Ersättningar därutöver betalas ej.

Force majeure
Bångs djurvård ansvarar inte för kostnader som uppkommer till följd av strejk, eldsvåda, brister hos leverantör eller andra omständigheter som ligger utanför företagets kontroll.

Kundregister/GDPR
Vid anmälan till utbildning accepterar du att läggas till i Bångs djurvårds kundregister samt register för e-postutskick. Vi delar aldrig med oss av kunduppgifter eller e-postadresser till tredje part.