D9 Häst

Grundkurs i läkemedelshantering- Häst

Grundkurs i läkemedelshantering- D9
Grundkurs i läkemedelshantering- D9
Kursen du behöver ha för att kunna jobba som djurvårdare på nivå 2.
Kurshundar
Kurshundar
Du övar vissa moment på snälla och erfarna kurshundar
Olika moment
Olika moment
Olika moment som ingår är exempelvis hur du ger olika läkemedel till djur
Olika moment
Olika moment
Andra moment som ingår är att kunna ta blodprov eller lägga en PVK
20220204_080444
20220204_080444

GRUNDKURS I LÄKEMEDELSHANTERING HÄST


Gäller för djurslaget Häst


GKLH/D9 behöver man ha om man ska jobba som djurvårdare på djursjukhus eller klinik för att kunna handha läkemedel samt ge injektioner.


Med Bångs djurvårds kurs får du den teoretiska delen för att jobba som djurvårdare på nivå 2 med smådjur enligt JBV regler.


Bångs djurvård erbjuder den teoretiska delen ONLINE, deltagaren får lösa den praktiska delen själv genom att kontakta klinik eller göra de praktiska momenten på sin arbetsplats. Eleven får en MOMENTLISTA som skrivs under av veterinär eller djursjukskötare. 

Jobbar du inte inom djursjukvården redan går det bra att kontakta klinik/veterinär för att få hjälp med momentenlistan.


Läs gärna mer på Jordbruksverkets hemsida vad Djurvårdare nivå 2 innebär


INNEHÅLL


Svensk författningskunskap

Grundläggande anatomi, fysiologi och immunologi

Farmakologi och läkemedelshantering

Biverkningar, antibiotikapolicy och antibiotikaresistens

FASS, Karenstider och doping, Arbetet på klinik

Vårdhygien och smittskydd

Patientsäkerhet och etik

Säker hantering

Grundläggande djursjukvård

Teoretiskt prov onlineTeoretiska delen:
Den teoretiska delen görs online via en onlineplattform där du
har tillgång tillgång till videomaterialet och kan pausa samt
genomföra delar av kursen hur många gånger du vill under

den tidsperiod som du har tillgång till kursen

Det teoretiska materialet har du tillgång till under hela året och eleven kan starta upp kursen när den vill, du läggs till i Onlineplattformen direkt. 


Innehållet i den teoretiska delen följer de krav som JBV

kräver att en GKLH/D9 ska innehålla


Praktiska moment:

Deltagarna behöver utföra praktiska moment för att kunna bli godkänd på kursen.

Deltagaren löser den praktiska delen själv med klinik/veterinär som skriver under Momentlista.

Momentlistan är obligatorisk för att bli godkänd


Prov:

Efter att eleven gått igeom allt teoretiskt material (videofilmer samt quizz), samt genomfört de praktiska momenten med antigen en praktisk dag eller gjort momentlista kan det teoretiska provet göras under tidsperioden som kursen är öppen för deltagaren. Provet görs online när deltagaren själv vill och intyg skickas därefter till deltagaren när provet är godkänt.

NÄSTA KURS


ENDAST ONLINEKURS- Startar på begäran


PRIS: 4500 kr (3600 kr ex moms)


MOMENTLISTA:


Momentlista med de praktiska momenten är obligatorisk för att kunna bli godkänd


ONLINEPLATTFORM:


All teoretisk del av kursen sker via onlineplattform, vilket motsvarar ca 11 timmar i studiematerial


Det teoretiska materialet skickas ut via Onlineplattformen efter att kursanmälan är gjord.


För anmälan klicka på länken nedan!