D9

Grundkurs i läkemedelshantering- Smådjur

Grundkurs i läkemedelshantering- D9 Smådjur
Grundkurs i läkemedelshantering- D9 Smådjur
Kursen du behöver ha för att kunna jobba som djurvårdare på nivå 2.
Kurshundar
Kurshundar
Du övar vissa moment på snälla och erfarna kurshundar
Olika moment
Olika moment
Olika moment som ingår är exempelvis hur du ger olika läkemedel till djur
Olika moment
Olika moment
Andra moment som ingår är att kunna ta blodprov eller lägga en PVK

GRUNDKURS I LÄKEMEDELSHANTERING SMÅDJUR


Gäller för djurslagen hund, katt & övriga djur som hålls för sällskap och hobby


GKLH/D9 behöver man ha om man ska jobba som djurvårdare på djursjukhus eller klinik för att kunna handha läkemedel samt ge injektioner.


Med Bångs djurvårds kurs får du både den teoretiska och den praktiska delen för att få full D9 kompetens för att jobba som djurvårdare på nivå 2 med smådjur enligt JBV regler, dvs du kan efter avslutad kurs med godkänt resultat arbeta som djurvårdare på djurklinik/djursjukhus.


Jobbar du redan inom djursjukvården? Då går det bra att göra den teoretiska delen online och därefter göra de praktiska momenten på din arbetsplats med tillhörande Momentlista. 


Läs gärna mer på Jordbruksverkets hemsida vad Djurvårdare nivå 2 innebär


Inga krav på förkunskapskrav men det underlättar såklart att man har en viss grund inom anatomi och djur.


INNEHÅLL


Svensk författningskunskap

Grundläggande anatomi, fysiologi och immunologi

Farmakologi och läkemedelshantering

Biverkningar, antibiotikapolicy och antibiotikaresistens

FASS, Karenstider och doping, Arbetet på klinik

Vårdhygien och smittskydd

Patientsäkerhet och etik

Säker hantering

Grundläggande djursjukvård

Praktiska moment enligt Jordbruksverkets föreskrifter

Teoretiskt prov onlineTeoretiska delen:
Den teoretiska delen görs online via en onlineplattform där du
har tillgång tillgång till videomaterialet och kan pausa samt
genomföra delar av kursen hur många gånger du vill under

den tidsperiod som du har tillgång till kursen

Det teoretiska materialet har du tillgång till under 3 månader från den praktiska dagen, du läggs till i Onlineplattformen senast 1 vecka innan praktiskt dag. 


Innehållet i den teoretiska delen följer de krav som JBV

kräver att en GKLH/D9 ska innehålla


Praktiska moment:

Deltagarna behöver utföra praktiska moment för att kunna bli godkänd på kursen. Bångs djurvård erbjuder deltagarna en praktisk dag för Smådjur. Den praktiska delen är obligatorisk att delta i för att bli godkänd.

Döda råttor används i kursundervisningen


Jobbar du redan inom djursjukvården kan du göra de praktiska momenten på din arbetsplats med momentlista. 


OBS! Kontakta Bångs djurvård om detta är aktuellt, du ska då inte anmäla till kurs med praktisk datum. 


Prov:

Efter att eleven gått igeom allt teoretiskt material (videofilmer samt quizz), samt genomfört de praktiska momenten med antigen en praktisk dag eller gjort momentlista kan det teoretiska provet göras under tidsperioden som kursen är öppen för deltagaren. Provet görs online när deltagaren själv vill och intyg skickas därefter till deltagaren när provet är godkänt. 
NÄSTA KURS


PRIS: 4600 kr (3680 kr ex moms)


PRAKTISKA DATUM:


19/6 2024 Kl. 9-16 (30 min lunch) StockholmPraktiskt datum obligatorisk för att kunna bli godkänd


ONLINEPLATTFORM:


All teoretisk del av kursen sker via onlineplattform, vilket motsvarar ca 18 timmar i studiematerial


Det teoretiska materialet skickas ut via Onlineplattformen senast 1 vecka innan den praktiska kursdagen och är tillgängligt för eleven i 3 månader efter den praktiska kursdagen. 


För anmälan klicka på länken nedan!