Idmärkning hund och katt


Välkommen till

Bångs Djurvård

Chipmärkning hund och katt (ID-märkning)

Id märkning för hund och katt är en kurs där du kan lära sig att id märka hund eller katt genom chipmärkning.


Under kursdagen kommer det att vara både teori men även praktiska moment.

VÄNLIGEN LÄS IGENOM HELA TEXTEN NEDAN FÖR INFORMATION

Kursen är godkänd från Jordbruksverket.

Delar av kursinnehållet är:
Id märkning
Lagar och förordningar
Injektionsteknik och komplikationer
Produktinformation
Djurägarkommunikation
Register och registrering
Praktiska moment
Teoretiskt prov online (provet görs efter avslutad kursdag)

Kursen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk del.
Teoretiskt prov måste även genomföras med godkänt resultat och görs inom en viss tid efter avslutad kurshelg.

Intyg utfärdas när både de praktiska momenten och det teoretiska kunskapsprovet är godkänt.

PRIS: 4500 kr

TIDER FÖR KURSDAGEN
KL. 8 till 17

För mer information/kontakt:
www.bangsdjurvard.se
lovisabang@bangsdjurvard.se


BOKNINGS OCH AVBOKNINGSREGLER:
- Bångs djurvård kan antingen fakturera kursavgiften före kursstart eller så väljer ni de olika betalningsalternativen i bokningen.

- Kursplatsen är bindande så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

- Kursavgiften ska vara betald före kursstart om inget annat avtal är gjort mellan kursdeltagare och Bångs djurvård

AVBOKNING
- Skicka mail till lovisabang@bangsdjurvard.se. Full återbetalning kan endast ske om det finns en annan kursdeltagare som kan ta över kursplatsen.

- Vid avanmälan senare än fyra veckor innan kurstillfället debiteras 25% av kursavgiften.

- Vid avanmälan senare än en vecka innan kurstillfället debiteras 50% av
kursavgiften.
- Vid avanmälan på kursdagen eller utebliven närvaro debiteras 100% av kursavgiften.

- Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan person eller företag efter Bångs djurvård godkännande

- Bångs djurvård förbehåller sig rätten att ändra utbildningsdatum samt ställa in planerade utbildningar pga. lågt deltagarantal. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.

-Vid sjukdom återbetalas 50 % av kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg.

- Force majeure: Bångs djurvård ansvarar inte för kostnader som uppkommer till följd av strejk, eldsvåda, brister hos leverantör eller andra omständigheter som ligger utanför företagets kontroll.

- GDPR: I och med din anmälan godkänner du att dina personuppgifter lagras av Bångs djurvård elektroniskt enligt GDPR lagen som trädde i kraft 2018.


PLATS: Eskilstuna, Studiefrämjandet


PRIS: 4500 kr (3600 kr ex moms)


TIDER: 8-17


Kursen är en dag och du kan välja ett av datumen nedan!


DATUM:

26/9 2020


27/9 2020


Klicka här för ANMÄLAN


För mer information använd kontaktformuläret nedan.

 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved