D9


Välkommen till

Bångs Djurvård

Grundkurs i läkemedelshantering-D9

Grundkurs i läkemedelshantering sk D9 för Smådjur behöver man ha om man ska jobba som djurvårdare på djursjukhus eller klinik för att kunna handha läkemedel samt ge injektioner.

VÄNLIGEN LÄS IGENOM HELA TEXTEN NEDAN FÖR INFORMATION

Kursen innehåller de delar som behövs för att vara godkänd hos Jordbruksverket för att man ska kunna få D9 och jobba som djurvårdare nivå 2 för hund och katt på djursjukhus/djurklinik.

Läs gärna mer på Jordbruksverkets hemsida vad Djurvårdare nivå 2 innebär.

Delar av kursinnehållet är:
Läkemedelshantering
Anatomi
Farmakologi
Hantering av djur
Vårdhygien

Antibiotika
Svensk författningskunskap och straffbestämmelser
Grundläggande djursjukvård
Praktiska moment
Teoretiskt prov online

Kursen är uppdelat med webinarium för den teoretiska delen och sedan en träff med teori och en praktisk dag då vi övar på de praktiska moment som krävs för godkänd kurs.


Teoretiskt prov måste även genomföras med godkänt resultat och görs inom en viss tid efter avslutad kurshelg.

Intyg utfärdas när både de praktiska momenten och det teoretiska kunskapsprovet är godkänt.


Lunch och fika ingår i kursavgiften.


Övrig kost och logi ordnas av deltagaren själv. 

BOKNINGS OCH AVBOKNINGSREGLER:
- Bångs djurvård kan antingen fakturera kursavgiften före kursstart eller så väljer ni de olika betalningsalternativen i bokningen.

- Kursplatsen är bindande så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

- Kursavgiften ska vara betald före kursstart om inget annat avtal är gjort mellan kursdeltagare och Bångs djurvård

AVBOKNING
- Skicka mail till lovisabang@bangsdjurvard.se. Full återbetalning kan endast ske om det finns en annan kursdeltagare som kan ta över kursplatsen.

- Vid avanmälan senare än fyra veckor innan kurstillfället debiteras 25% av kursavgiften.

- Vid avanmälan senare än en vecka innan kurstillfället debiteras 50% av
kursavgiften.
- Vid avanmälan på kursdagen eller utebliven närvaro debiteras 100% av kursavgiften.

- Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan person eller företag efter Bångs djurvård godkännande

- Bångs djurvård förbehåller sig rätten att ändra utbildningsdatum samt ställa in planerade utbildningar pga. lågt deltagarantal. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.

-Vid sjukdom återbetalas 50 % av kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg.

- Force majeure: Bångs djurvård ansvarar inte för kostnader som uppkommer till följd av strejk, eldsvåda, brister hos leverantör eller andra omständigheter som ligger utanför företagets kontroll.

- GDPR: I och med din anmälan godkänner du att dina personuppgifter lagras av Bångs djurvård elektroniskt enligt GDPR lagen som trädde i kraft 2018.


PLATS: Eskilstuna, Studiefrämjandet


PRIS: 4500 kr (3600 kr ex moms)


TIDER:

8-17


Del av kursen sker online med webinarium


DATUM:

11/7 2020 Praktisk dag


12/7 2020 Praktisk dag


Klicka här för ANMÄLAN


För mer information använd kontaktformuläret nedan.

 
 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved