D9

Grundkurs i läkemedelshantering-D9

Grundkurs i läkemedelshantering sk D9 för Smådjur behöver man ha om man ska jobba som djurvårdare på djursjukhus eller klinik för att kunna handha läkemedel samt ge injektioner.


Med Bångs djurvårds kurs får du både den teoretiska och den praktiska delen för att få full D9 kompetens för att jobba som djurvårdare på nivå 2 med smådjur


VÄNLIGEN LÄS IGENOM HELA TEXTEN NEDAN FÖR INFORMATION

Läs gärna mer på Jordbruksverkets hemsida vad Djurvårdare nivå 2 innebär.

Delar av kursinnehållet är:
Läkemedelshantering
Anatomi
Farmakologi
Hantering av djur
Vårdhygien

Antibiotika
Svensk författningskunskap och straffbestämmelser
Grundläggande djursjukvård
Praktiska moment
Teoretiskt prov online

Kursen är uppdelat med webinarium för den teoretiska delen och sedan en träff då vi övar på de praktiska moment som krävs för godkänd kurs.


Teoretiskt prov måste även genomföras med godkänt resultat och görs inom tre månader efter avslutad kursdag.

Intyg utfärdas när både de praktiska momenten och det teoretiska kunskapsprovet är godkänt.


Fika ingår i kursavgiften.


Övrig kost och logi ordnas av deltagaren själv. 

BOKNINGS OCH AVBOKNINGSREGLER:
- Bångs djurvård kan antingen fakturera kursavgiften före kursstart eller så väljer ni de olika betalningsalternativen i bokningen.

- Kursplatsen är bindande så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

- Kursavgiften ska vara betald före kursstart om inget annat avtal är gjort mellan kursdeltagare och Bångs djurvård

AVBOKNING
- Skicka mail till lovisabang@bangsdjurvard.se. Full återbetalning kan endast ske om det finns en annan kursdeltagare som kan ta över kursplatsen.

- Vid avanmälan senare än fyra veckor innan kurstillfället debiteras 25% av kursavgiften.

- Vid avanmälan senare än en vecka innan kurstillfället debiteras 50% av
kursavgiften.
- Vid avanmälan på kursdagen eller utebliven närvaro debiteras 100% av kursavgiften.

- Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan person eller företag efter Bångs djurvård godkännande

- Bångs djurvård förbehåller sig rätten att ändra utbildningsdatum samt ställa in planerade utbildningar pga. lågt deltagarantal. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.

-Vid sjukdom återbetalas 50 % av kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg.

- Force majeure: Bångs djurvård ansvarar inte för kostnader som uppkommer till följd av strejk, eldsvåda, brister hos leverantör eller andra omständigheter som ligger utanför företagets kontroll.

- GDPR: I och med din anmälan godkänner du att dina personuppgifter lagras av Bångs djurvård elektroniskt enligt GDPR lagen som trädde i kraft 2018.


PLATS: Eskilstunas Hundhall


PRIS: 4500 kr (3600 kr ex moms)


TIDER PRAKTISK DEL KL 9-14


All teoretisk del av kursen sker via onlineplattform, vilket motsvarar ca 9 timmar i studiematerial


Kommande kursdatum:

22/1 2021 - Praktisk dag förmiddag


Klicka här för ANMÄLAN


För mer information använd kontaktformuläret nedan.

 
 
 
 
Grundkurs i läkemedelshantering- D9 Smådjur
Grundkurs i läkemedelshantering- D9 Smådjur
Kursen du behöver ha för att kunna jobba som djurvårdare på nivå 2.
Kurshundar
Kurshundar
Du övar vissa moment på snälla och erfarna kurshundar
Olika moment
Olika moment
Olika moment som ingår är exempelvis hur du ger olika läkemedel till djur
Olika moment
Olika moment
Andra moment som ingår är att kunna ta blodprov eller lägga en PVK